Преди да започнем, нека първо накратко да обясним какво представлява логото. Лого е графичен елемент, който може да бъде съпътсван с текст или без, и представя по определен начин дадена фирма, организация, общност, отбор или личност. В заобикалящият ни свят, логото често се свързва с понятията за бранд или марка. Целта му е, чрез средствата за масова комуникация да създаде в потребителя опр

еделена емоция и да зададе стойности, които да бъдат правилно разбрани. С изработката му се занимават графичните дизайнери, като в процеса те се съобразяват стриктно с цветовете и типографията на творбата, а също така и с културната принадлежност на целевата аудитория, за да се създаде една максимална устойчивост в комуникацията с крайните потребители.

Цветовете - ключът на добрата комуникация

В процеса на изработка на лого трябва да отбележим, че задължително трябва да се абстрахираме от от личностните си предпочитания на цветове – те трябва максимално да са съобразени с етикета и културата на общността, в която логото ще се намеси

Цветовото възприятие е различно в различните държави по света

Някои цветове придават една и съща емоция в почти целия свят – те са един вид международен стандарт. Например със зелен цвят се обозначават табелите с имена на улици, с червено табелите “Стоп”, със синьо задължителните или информационните табели по пътя. В друг случай пък при светофарните уретби червеният цвят пък сигнал за стоп, жълтия – внимание, зеления – продължи.. Синьото пък се свързва със студа, червеното с горещината, и неслучайно повечето лога на фирмите продаващи охладителна или отоплителна техника са именно в тези 2 цвята.

В долната диаграма ще Ви покажем извадка на “ecole polytechnique de montreal”, което показва какво символно значение носят цветовете в различните континенти.

Някои цветове придават една и съща емоция в почти целия свят – те са един вид международен стандарт. Например със зелен цвят се обозначават табелите с имена на улици, с червено табелите “Стоп”, със синьо задължителните или информационните табели по пътя. В друг случай пък при светофарните уретби червеният цвят пък сигнал за стоп, жълтия – внимание, зеления – продължи.. Синьото пък се свързва със студа, червеното с горещината, и неслучайно повечето лога на фирмите продаващи охладителна или отоплителна техника са именно в тези 2 цвята.

 

В долната диаграма ще Ви покажем извадка на “ecole polytechnique de montreal”, което показва какво символно значение носят цветовете в различните континенти.

 

Червено Синьо Зелено Жълто Бяло
Китай Радост;

Съвместен живот

Рай;

Лекота;

Възвишеност

Рай;

Лекота;

Възвишеност;

Династията Минг

Здраве;

Нов живот;

Сила;

Летален край;

Чистота

Египет Смърт;

Порочност;

Пустиня

Добродетелност;

Честност;

Безсмъртие

Плодовитост;

Вяра;

Радост;

Просперитет

Радост;

Празник

САЩ Опасност Мъжественост Сигурност Малодушие Чистота
Франция Анархизъм;

Комунизъм

Свобода;

Мир

Престъпност непостоянство Монархия;

Неутралност

Индия Живот;

Креативност

Просперитет Успех Смърт;

Чистота

Япония Ярост;

Опасност

порочност;

низщета

Бъдеще;

Младост;

Енергия

благородство смърт

Цветовете в бизнеса:

В бизнеса западните страни и развитите страни от близкия изток, можем да разделим цветовете, с които най – често се изобразява идентичността на компаниите на три основни направления – черно, зелено и синьо.

 

Черно:

  • Качества, които притежава: категоричност, правдоподобност, могъщество, точност, професионализъм, директност, акуратност
  • Подходяща бизнес насоченост: строителство, мода, производство, козметика, маркетинг, трейдинг, добив на горива и природни блага

 

Зелено:

  • Качества, които притежава: естественост, органичност, младост, ученолюбивост, авантюристичност
  • Подходяща индустрия: медицина, наука, здравеопазване, правителствени организации, екологичен бизнес, туризъм, човешки ресурси

 

Синьо:

  • Качества, които притежава: правдоподобност, концентрация, безпристрасност, сила, деловодство
  • Подходяща индустрия: корпоративно дело, наука, високи технологии, социални мрежи, дентална медицина

Цветовете и емоциите, с които се асоциират:

Всеки знае, че цветовете, с които е опъстрен заобикалящият ни свят, предизвикват разнородни емоции в нас. Например, червеният цвят поражда една изключително богата гама от емоционални послания – от една страна за любов, за страст, за пламенно начало на нещо ново, за кураж, а от друга страна предизвиква чувства на гняв, ярост, опасност, отхвърляне.. Но как логото ни да предизвиква любов, а не насилие?
Точно тук идва момента да споменем, че логото трябва с формите и типографията си да зададе точното послание към потребителят. Например лого със червено сърце, в по-голям процент от случаите би предизвикало чувство за любов и страст, отколкото на отхвърляне.

Именно за това много добре трябва да съобразим областта на дейността си с конкретения цвят, към който е интерпретирана и по този начин да зададем най-точното послание на потребителя. В долната графика може да видите цветовият емоционален гайд, който наши колеги са подготвили:

Колко цвята трябва да има едно лого:

Общоприето е в едно лого да се залагат не повече от 3 цвята, за да може ясно и точно да се предаде послание за дейността на съответния бизнес. Макар и да използваме повече цветове, екипът ни Ви препоръчва да не използвате повече от 5 цвята, ако искате да предизвикате конкретната емоция и логото да бъдете съобразено с културния етикет.

Заключение:

  1. При изработката на лого се съобразете с културния и религиозния код на обществото, към което ще се обърнете
  2. Един цвят за бизнес с точно определена насоченост, 3 цвята за бизнес с разнородна насоченост и не повече от 5, ако желаете да достигнете до максимално много сфери на влияние.
  3. Максимално точно и рационално графично и типографско изграждане на логото, като се стремите да предизвикате точната емоция в крайния потребител